محل تبلیغات شما

نمايي از ورودي مدرسه ي ما


#1 محيط مناسب و جذاب


اولين چيزي که دانش آموز در هنگام ورود به مدرسه با آن روبرو ميشود، محيط مدرسه است. رنگ ديوار ها و تخته سياه و. . همه ي قسمت ها و نقاطي که دانش آموز آن هارا مشاهده کند در روحيه ي او تاثير ميگزارد. پس ما بايد قبل از هر کاري دقت داشته باشيم که مدرسه و محيط آن چه تاثيري بر روحيه ي دانش آموز دارد. براي مثال اگر ما رنگ ديوار ها را به رنگ قرمز در بياوريم، نبايد انتظاري جز گزارش دعواهاي متعدد داشته باشيم. زيرا همه ميدانيم که از لحاظ روانشناسي اين رنگ انرژي فيزيکي مارا افزايش ميدهد.


در موارد ديگر ميتوان به تخته سياه يا تخته وايت برد اشاره کرد. خب تخته سياه خستگي و بي روحي را براي دانش آموز به ارمغان مي آورد. در مورد ديگر بايد به اين نکته هم توجه داشته باشيم که تخته هاي وايت برد خطر ابتلا به سرطان را در دانش آموز چندين برابر ميکند. پس ما ميتوانيم براي مثال در بازه هاي زماني متفاوت تخته هاي کلاس ها را تعويض کنيم. براي مثال در مدرسه اي که 9 کلاس دارد، ما 6 تخته ي وايت برد و 3 تخته سياه تهيه کنيم. خب تخته هاي سياه را در 3 کلاس اول گزاشته و بقيه را در کلاس هاي ديگر قرار دهيم. خب ماه بعد سه کلاس که داراي وايت بردند را با تخته سياه تعويض کنيم. در ماه دوم کلاسي که از ابتدا تخته ي وايت برد داشته است را با تخته سياه هاي کلاس هاي دوم تعويض کنيم. اينگونه حس جذابيت و تنوع را نيز به مدرسه ي خود مي آوريم.


.

#2 تلاش در ايجاد روابط مفيد ميان دانش آموزان

10 راه حل براي بهبود اوضاع روحي دانش آموزان

تخته ,سياه ,ي ,دانش ,کلاس ,مدرسه ,تخته سياه ,دانش آموز ,وايت برد ,تعويض کنيم ,تخته هاي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Bubbles and Beebots خدمات فرهنگي و کامپيوتري قائم رايانه شيشه آلات آزمايشگاهي آزما تجهيز مسافرت tarahimodern Erica Jill چاپ مرکزي Cheryl Jeff