آماده سازي براي هفته ي بسيج#2 تلاش در ايجاد روابط مفيد ميان دانش آموزان


در وحله ي دوم دانش آموز با دانش آموزان ديگر و همکلاسي ها و يا سال بالاتري ها آشنا ميشود. تعدادي از آنها را به عنوان دوست خود انتخاب ميکند. مدرسه بايد سعي کند از دوستي هاي بين دانش آموزان با خبر باشد. براي آنها برنامه ريزي کند و آنها را به قسمتي که در آن مفيدند جذب کند. براي مثال 5 دوست که همگي از خلاقيت بالايي برخوردارند را به عنوان يک تيم انتخاب کند. اين تيم را ميتوان در قسمت نشريه سازي و يا قسمت سرود مورد بهره برداري قرار داد. البته بايد بررسي کرد که کدام قسمت براي دانش آموزان مفيد تر است.


#2 تلاش در ايجاد روابط مفيد ميان دانش آموزان

10 راه حل براي بهبود اوضاع روحي دانش آموزان

دانش ,آموزان ,کند ,مفيد ,قسمت ,ها ,دانش آموزان ,را به ,ميان دانش ,و يا ,آنها را

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

Piston Raduan دنياي شبکه هاي اجتماعي Karen فروشگاه اينترنتي مکش و دهش Ricky آموزش تعميرات برد Carrie digibisim